Seminario: "Alternativas de desarrollo en un horizonte de justicia" - Mintegia: "Bestelako garapen-aukerak zuzentasunaren jomugan"

 El registro para este evento se encuentra cerrado
Este seminario es un espacio de socialización y debate sobre otras formas de hacer economía, organizar la vida, relacionarse con la naturaleza y con el territorio, trabajar en red, etc. La construcción de alternativas requiere de la participación de todos y todas, por ello está abierto a agentes sociales, públicos y privados y universidades.// Lo organizamos ALBOAN y LANKI con COMPARTE, red formada por 15 organizaciones sociales de 9 países de América Latina y ALBOAN, que busca compartir conocimientos, aprendizajes y prácticas para la creación de alternativas de desarrollo sostenible.// Mintegi hau sozializatzeko eta eztabaidarako gunea da; ekonomia egiteko, bizitza antolatzeko, natura eta lurraldearekin harremanak izateko, eta sarean lan egiteko alternatibetaz aritzeko. Bestelako aukerak eraikitzeko orduan guztiok hartu behar dugu parte. Hori dela eta, mintegia irekita dago eragile sozialak, publikoak, pribatuak eta unibertsitateentzat.// ALBOAN eta LANKI erakundeok, COMPARTE sarearekin batera, antolatzen dugu. COMPARTE Latinoamerikako 9 herrialdetako 15 gizarte-erakundek eta ALBOANek osatua dago, eta ezagutzak, ikaskuntzak eta praktikak partekatu nahi ditu, garapen iraunkorreko aukerak sortzen laguntzeko.

En castellano abajo

MARTXOAK 6

(Arrupe Etxeko areto nagusia, Aita Lojendio, 2, Bilbo)

1. ardatza. BESTELAKO AUKERAK ETA GIZARTE-INGURUMENEKO ZUZENTASUNA

9:30  Ongietorria. 

09:45 Irekierako eta elkarrizketako hitzaldiak 

Gizarte- eta ingurumen-zuzentasunerako desafio eta aukera globalak.

Patxi Alvarez de los Mozos, ALBOANeko zuzendaritzako albokoa.

Santiago Alvarez Cantalapiedra, FUHEM Ecosocialeko zuzendaria.

11:30 Kaferako etenaldia. 

12:00 Esperientzia eta elkarrizketa mahaia.

1. Elikagai-burujabetzaren aldeko gizarte-mugimendua Euskal Herrian - Etxalde. Unzalu Salterain, EHNE Bizkaia.

2. Etorkizunera itzultzen: Urduña. Nekazaritza ekologikoa eta elikagai-burujabetzaren ildoko garapen-proiektuak hamar urte bete ditu. Marijo Imaz, Urduñederra tokiko garapen agentzia.

3. Mexikon gizartea eraldatzeko ekonomia sozial eta solidarioko ekimen berritzaileak. Emilio Travieso, Oxfordeko Unibertsitatea. 

13:30 Bazkalordua

2. ardatza. BESTELAKO AUKERAK ETA ZUZENTASUNA GENEROAN 

15:30 Arlo-solasaldia eta elkarrizketa.

Justizia sozialaren irakurketa feminista bat: desafio eta aukera globalak). M. Cristina Cruz Ayuso, "Pedro Arrupe" Giza Eskubideen Institutuko ikerlaria eta Deustuko unibertsitateko Giza eta Gizarte Zientzietako Fakultateko Nazioarteko Harreman eta Giza Zientzietako irakaslea. 

16:30 Kaferako etenaldia. 

17:00 Esperientzien eta elkarrizketaren mahaia.

1. Hondurasko emakume indigenek euren lurraldearen alde egindako borroka meatze-industriaren eta zur-negozioaren aurrean. Consuelo Soto, buruzagi indigena feminista.

2. Ekonomia solidarioa izango da, feminista baldin bada: bizitzaren iraunkortasuna birkokatzen. Zaloa Perez, Euskadiko Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sareko ekoSolFem taldea.

3. Berdintasuna ereinez: Sindicato Labrego Galegoko emakumeen idazkaritzaren esperientzia. Rebeca Raso, Sindicato Labrego Galego.

18:30 - 19:00 Clowndorioak, Oihulari Klown antzerlo-taldearen eskutik.

MARTXOAK 7

(Arrupe Etxeko areto nagusia, Aita Lojendio, 2, Bilbo)

3. ardatza. BESTELAKO AUKERAK ERAIKITZEKO IKASKUNTZA KOLEKTIBOA

09:30 Ongietorria Cruz Noguera –ren eskutik

10:00 Arlo-solasaldia eta elkarrizketa.

Alternatibak eraikitzeko sare-lanaren erronkak eta aukerak. Oscar Rodríguez, Bestelako garapenerako Ikaskuntza eta ekintza komunitatea - COMPARTEko koordinatzailea.

11:00  Kaferako etenaldia.

11:30  Esperientzia eta elkarrizketa mahaia.

1. Baserritik Mundura - Del caserio al mundo, EHNE Bizkaiaren eta Euskal Herriko Unibertsitate Publikoaren arteko prestakuntza eta ikerketa esperientzia. Beatriz Casado Baides y Janaina Strunzak, Coordinación Político Pedagógica "Del caserío al mundo". 

 2. Garittea - Kafe proiektua, nekazari-komunitateen eta Caliko Universidad Javerianaren arteko artikulazio-esperientzia. Maria Cristina Beltran, Instituto Mayor Campesino, Cauca bailara, Kolonbia.

3. Indarkeria kontsumitzen dugu? Indarkeria matxistei eta kontsumoei buruzko ikaskuntza eta ezagutza sortzeko prozesu kolektiboa. Laura Castresana Martinez, SETEM Hego Haizea.                    

13:00 - 13:30 Itxiera Cruz Noguera-en eskutik 

Antolatzailea: ALBOAN eta Lanki. Laguntzaileak: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia. 


6 DE MARZO

(Salón de actos de Arrupe Etxea, Padre Lojendio, 2, Bilbao)

Eje 1. ALTERNATIVAS YJUSTICIA SOCIO-AMBIENTAL

09:30  Bienvenida

09:45  Ponencias de apertura y dialogo

Retos y oportunidades globales para una justicia socio-ambiental.

Patxi Álvarez de los Mozos, Adjunto a la dirección de ALBOAN.

Santiago Álvarez Cantalapiedra, Director FUHEM Ecosocial.                

11:30  Pausa café

12:00 Mesa de experiencias y dialogo

1. Movimiento social en pro de la soberanía alimentaria en Euskal Herria - Etxalde. Unzalu Salterain, EHNE Bizkaia.

2. Regresando al Futuro: Orduña. Diez años de un proyecto de desarrollo en claves de agroecología y soberanía alimentaria. Marijo Imaz, Agencia de Desarrollo Local Urduñederra.

 3. Iniciativas de economía social y solidaria para la transformación social en México. Emilio Travieso, Universidad de Oxford.  

13:30 Comida 

Eje 2. ALTERNATIVAS YJUSTICIA DE GÉNERO

15:30 Charla marco y dialogo

Una lectura feminista de la justicia social: retos y oportunidades globales. Mª Cristina Cruz Ayuso, investigadora del Instituto de Derechos Humanos "Pedro Arrupe", profesora del Departamento de Relaciones Internacionales y Humanidades, Universidad de Deusto. 

16:30 Pausa café  

17:00 Mesa de experiencias y dialogo

1. La lucha de las mujeres indígenas hondureñas por la soberanía de su territorio frente a la industria minera y el negocio de la madera. Consuelo Soto, lideresa indígena feminista.

 2.La Economía será solidaria si es feminista: resituando la sostenibilidad de la vida. Zaloa Pérez, Grupo ekoSolFem de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi.

3. Sembrando la igualdad: la experiencia de la Secretaría de las Mujeres del SindicatoLabrego Galego. Rebeca Raso, Sindicato Labrego Galego.             

18:30 - 19:00   Clownconclusiones a cargo del grupo de teatro Oihulari Klown

 

7 DE MARZO

(Salón de actos de Arrupe Etxea, Padre Lojendio, 2, Bilbao)

Eje 3. APRENDIZAJE COLECTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS

09:30 Bienvenida a cargo de Cruz Noguera   

10:00 Charla marco y dialogo

Retos y oportunidades del trabajo en red para la construcción de alternativas. Oscar Rodríguez, Coordinador de la Comunidad de Aprendizaje y Acción para el Desarrollo Alternativo - COMPARTE.

11:00 Pausa café

11:30 Mesa de experiencias y dialogo

1. Baserritik Mundura - Del caserío al mundo, experiencia de formación e investigación entre EHNE Bizkaia y la Universidad Pública del País Vasco. Beatriz Casado Baides y Janaina Strunzak, Coordinación Político Pedagógica "Del caserío al mundo" .

2. Garittea - El proyecto Café, experiencia de articulación entre comunidades  campesinas y la Universidad Javeriana de Cali.  María Cristina Beltrán, Instituto Mayor Campesino, Valle del Cauca, Colombia.

3. ¿Consumimos violencia? Proceso colectivo de aprendizaje y creación de conocimiento sobre las violencias machistas y los consumos. Laura Castresana Martínez, SETEM Hego Haizea.               

13:00 - 13:30 Cierre a cargo de Cruz Noguera (narrador)

Organizan: ALBOAN y LANKI. Financia: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.

Cuándo
6 de marzo de 2018 hacia 7 de marzo de 2018
Event terms and conditions
Enable terms and Conditions Acceptance
Checkbox Position
Checkbox text
Terms and Conditions File
Link Label
Introduction